kunst en architectuur / art and architecture

Herhaling van vormen betrekt de beschouwer op indringende wijze bij het kunstwerk en vormt in combinatie met omgevingsvormgeving en architectuur een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke beleving

Repeating of equal forms makes a storng impression on the spectators en gives combined with environment and architecture an important contribution at the spatial experience

  • 177